Hankkeen tavoitteena on rakentaa SavoGrown alueelle suosittu, kuuden kunnan yhteinen VisitSavo -luontomatkailualue oheispalveluineen.

Hankkeessa kartoitetaan kuntien jo olemassa olevia reitistöjä, kehittää niiden löydettävyyttä digitaalisesti sekä laaditaan suunnitelma, jonka avulla reitit ja alueen luontokohteet sidotaan yhdeksi, saavutettavammaksi ja ympärivuotiseksi vastuullisen luontomatkailun kokonaisuudeksi.

Yhteinen aluebrändi lisää merkittävästi alueen vetovoimaa ja tukee yrityksiä yhteisten tuotteiden luomisessa sekä uusien liikeideoiden kokeilussa.

Hankkeen toimenpiteet

  • Kartoitetaan SavoGrown alueen kunnissa olemassa olevat reittiverkostot ja niiden nykykäyttö, ja suunnitellaan näille kuntien verkostoille mahdollisuuksien mukaan matkailualueita yhdistävät yhdysreitit siten, että ne palvelisivat reitin varrella olevia yrityksiä.
  • Kartoitetaan VisitSavo-alueen matkailuyritysten kehittämistarpeita ja luoda toimialat uudella tavalla yhdistäviä vastuullisia luontomatkailun palvelukokonaisuuksia, samalla vahvistaen yhteistä tekemistä ja alueen VisitSavo-brändiä.
  • Lisätään matkailuyritysten osaamista vastuullisessa matkailussa ja vahvistetaan näin yritysten ja alueen matkailun kilpailukykyä.
  • Lisätään VisitSavo-alueen digitaalista näkyvyyttä ja sitä kautta tunnettuutta markkinoinnin keinoin sekä kehitetään tuotteiden ostettavuutta VisitSavo-sivustolla.

Kysy lisää!

Jouni Ortju

Projektikoordinaattori

ProLakeland II

ProLakeland II -hanke 50% työaika, VisitSavo-matkailualueen kehittäminen 34%