Siirry sisältöön

Robottipuhelut osallisuutta tukemassa

Robottipuhelut osallisuutta tukemassa

Julkaistu: 28.5.2021

SavoGrown kuntien alueella toteutettiin robottipuhelukokeilu joulukuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana. Kokeilun tavoitteena oli osallistaa kuntalaisia oman kunnan kehittämiseen ja tuoda esiin uusia ideoita ja näkökulmia kunnan toimintaan.

Kunnanjohtajan äänellä soittava robotti kyseli kahteen otteeseen kuntalaisten mielipiteitä omasta kunnasta ja kuntakohtaisesti keskeisistä kunnassa kehittämisen alla olevista asioista.

Kokemukset kahtalaisia

Kokeilu osoitti, että robottipuhelut ovat yksi varteenotettava, joskaan eivät täysin ongelmaton, osallistumisväylä demokraattisessa kunnallishallinnossa. Niiden hyviin puoliin kuuluvat mahdollisuus tavoittaa suuri määrä kuntalaisia samanaikaisesti, nopeasti, edullisesti ja melko tasa-arvoisesti.

Kokeiluun liittyi kuitenkin myös varauksellisuutta ja epäilyksiä, vaikka kokeiluun osallistuneet, eli robotin kanssa puhelimessa jutelleet, kokivat robottipuhelun pääosin joko neutraalina (62 %) tai positiivisena (33 %).

Tulosten hyödynnettävyydessä kunnallisessa päätöksenteossa on kuitenkin puutteita esimerkiksi tekoälyn litteroiman aineiston ymmärrettävyyden suhteen. Lisäksi puheluihin liittyy joitain teknisiä ongelmia, kuten puhelinnumeroiden saatavuuteen liittyviä häiriöitä, sekä useiden osallistujien vaikeuksia löytää #-näppäin seuraavaan kysymykseen siirtymiseksi.

Osallisuustyön edistäminen alkaa kunnallishallinnosta

Tutkimusraportin keskeinen johtopäätös liittyy demokratiaosaamisen edistämiseen kunnallishallinnossa. Raportin mukaan alueen kuntien virkamiesten ja kunnanvaltuutettujen keskuudessa on vielä osin ymmärtämättömyyttä osallisuuden merkityksestä paikallisdemokratiassa.

Jos kunnan virkamiesten ja valtuutettujen osaaminen ei ole ajan tasalla, ei kuntalaisten osallistumiseen välttämättä sisälly mahdollisuutta aidosti vaikuttaa. Keskeisintä osallisuuden edistämistyössä onkin siten kiinnittää huomio demokratiaosaamisen edistämiseen kunnallishallinnossa ja vasta sitten osallisuuden lisäämiseen kuntalaisten keskuudessa.

Voit tutustua kokeilusta saatuihin kokemuksiin kokeilun tutkimusraportin avulla:

Kuntakohtaisiin tuloksiin pääset tutustumaan linkkien takaa:

Kysy lisää!