Siirry sisältöön

SavoGrow kartoitti alueen vuokramökkipotentiaalin

SavoGrow kartoitti alueen vuokramökkipotentiaalin

Julkaistu: 31.10.2022

Savolainen ei ole kovin halukas vuokraamaan mökkiään muille, selvisi SavoGrown Tuottava mökki -hankkeessa tehdyssä selvityksessä. Hankkeelle asetettu tavoite vuokrakäyttöön annetuista kesäasunnoista kuitenkin ylittyi.

SavoGrown toiminta-alueella – Keiteleellä, Pielavedellä, Rautalammilla, Suonenjoella, Tervossa ja Vesannolla – on yli 6000 vapaa-ajan asuntoa. Tuottava mökki -hankkeemme on kahden vuoden aikana kartoittanut alueen potentiaaliset mökinvuokraajat ja vuokrausbisnestä tukevat palveluntarjoajat, ja tarjonnut apua vapaa-ajan asuntojen vuokraustoimintaan SavoGrown alueen kunnissa.

Alueen mökit pääosin omassa aktiivikäytössä

Hanke toteutti kyselytutkimuksen, jossa soitettiin 1700 vapaa-ajan asunnon omistajalle tavoitteena selvittää mm. mökkien käyttöastetta ja omistajien halukkuutta vuokraustoiminnan aloittamiseen. Puhelun aikana kysyttiin myös mahdolliseen vuokraushaluttomuuteen vaikuttavia tekijöitä. Haastatteluun suostui jopa 32.5 % tavoitelluista, mikä kertonee siitä, että aihe oli mökinomistajien mielestä kiinnostava.

Haastatteluvastausten mukaan alueen mökit ovat pääosin mökkiläisten omassa aktiivikäytössä (Graafi 1). Jopa 42 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä mökkiään yli 3 kk vuodessa. Alle kuukauden vuodessa mökillä oleskelevia oli 20 % vastaajista.

Graafi 1: Kuinka monta viikkoa/kuukautta vapaa-ajan asuntonne/mökkinne on ollut käytössä tänä vuonna?

Haastatelluista kuitenkin vain 3 % ilmoitti olevansa kiinnostunut vuokraustoiminnan aloittamisesta (Graafi 2). Mahdollisesti vuokraamisesta kiinnostuneita oli 11 % vastaajista. Syiksi vuokraushaluttomuuteen ilmoitettiin mm. mökin vaatimaton varustelutaso ja korjaustarpeet, pelko paikkojen rikkoutumisesta sekä haluttomuus siivota toisten jälkiä.

Graafi 2: Onko teillä kiinnostusta vuokraustoiminnan aloittamiseen?

Vuokraisko vai eikö vuokrais? Kas siinä pulma.

”Mökin laittaminen vuokralle on usein pitkällisen pohdinnan tulos”, kertoo hanketta SavoGrowlla vetänyt Hannu Kumpulainen.

Hanke tarjosi mukaan lähteneille mökinomistajille ja palveluntuottajille konkreettista apua: tuotteistuskoulutukset antoivat eväitä palvelujen paketointiin ja hinnoitteluun, ammattilaisten ottamat valokuvat ja laadittu mökkikansio auttavat ammattimaisemman vuokraustoiminnan aloittamisessa.

”Hankkeeseen lähti mukaan 24 mökinomistajaa – mökkejä vuokrakäyttöön saatiin yhteensä kolmisenkymmentä. Potentiaalia olisi enempäänkin, mutta ajatus vaatinee kypsyttelyä”, toteaa Kumpulainen.

Hankkeelle oli asetettu tavoitteeksi vähintään 20 uutta vuokramökkiä, joten tämä tavoite saavutettiin.

Matkailun kehitystyö alueella jatkuu

Tuottava mökki -hanke päättyy lokakuun lopussa, mutta SavoGrown alueen matkailun kehitystyö jatkuu uuden Matkailuverkot vesille -hankkeen voimin.

”Majoituskapasiteetti on yksi alueemme matkailun kehittämisen pullonkauloista, joten on hienoa, että mökinomistajia on saatu aktivoitua laittamaan vajaakäytöllä olleita mökkejä vuokralle”, toteaa sisällöntuottaja Timo Holopainen Matkailuverkot vesille -hankkeesta.

Jokainen mökinomistaja on itse valinnut sopivan myyntikanavan omille tuotteilleen, mutta alueen matkailumarkkinointiin kehitettävällä VisitSavo-sivustolla yritys voi markkinoida ja nostaa esiin esimerkiksi mökkimajoitustuotteitaan.

”Jos SavoGrown alueen matkailun kehittäminen kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä minuun tai hankkeen projektipäällikköön Sari Hyttiseen”, kannustaa Holopainen.

Lisätiedot

Tuottava mökki -hankkeen tulokset: elinvoimapäällikkö Sanna Kauvosaari, p. 0400 866 724, sanna.kauvosaari@savogrow.fi

Matkailuverkot vesille -hanke: sisällöntuottaja Timo Holopainen, p. 040 8256 001, timo.holopainen@savogrow.fi tai projektipäällikkö Sari Hyttinen, p. 040 676 2067, sari.hyttinen@savogrow.fi