Siirry sisältöön

SavoGrown ilmastokysely: kunnilta toivotaan johtajuutta ja ilmastotekojen mahdollistamista

SavoGrown ilmastokysely: kunnilta toivotaan johtajuutta ja ilmastotekojen mahdollistamista

Julkaistu: 8.12.2023

Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kuntalaisille tehdyn ilmastokyselyn mukaan kunnilta toivotaan esimerkkinä olemista, ekotekojen mahdollistamista ja ilmastotoimiin kannustamista. Kuntalaiset pitävät ilmastotekoja ja ympäristöystävällisiä valintoja tärkeinä sekä omassa että kunnan toiminnassa. 

—-

Olipas mukava käydä läpi syys-lokakuussa auki olleen ilmastokyselymme tuloksia. Niistä välittyy positiivinen suhtautuminen ilmastotoimiin ja ymmärrys siitä, miten laajasti ilmasto- ja ympäristökysymykset ovat sidoksissa muihin ilmiöihin. Kyselyn tulokset tukevat kuntien ilmastosuunnitelmien valmistelua ja auttavat huomioimaan kuntalaisten toiveet ilmastotavoitteiden määrittelyssä. Saimme myös ihailtavan paljon avoimia kommentteja, jotka tarkentavat vastauksia.

Vastauksissa esiintulleita toiveita kuntien ilmastotyöhön

Ilmastosuunnittelussa on tarkoituksena käsitellä kunnan eri toimintoja ja löytää kullekin toimialalle sopivat keinot, joiden avulla voidaan vähentää syntyviä ilmastopäästöjä. Vastaajien mielestä ilmastotyö on tärkeää ottaa huomioon kunnan toimien suunnittelussa ja huomioida osana kaikkea muuta kunnan toimintaa. Vastauksissa tuodaan esille ilmastotyön mahdollisuuksia sekä huoli niukkojen kuntaresurssien riittävyydestä ilmastotyöhön.

”Pieniä tekoja on hyvä tehä, esim. tuo katulamppujen vaihto, mutta ei pie lähtee ihan kaikkiin vouhotuksiin mukkaan.”

Eräs kyselyyn vastannut

Kyselyn tulokset korostavat satokausituotteiden ja lähiruuan käyttöä ja ruokahävikin vähentämistä. Nämä toimet koetaan tärkeiksi niin kouluruuan kuin kotiruuankin osalta. Kasvispainotteisen ruuan lisääminen jakaa mielipiteitä ja erityisesti nuoremmat vastaajat, jotka kouluruokia syövät, eivät kannata kasvispainotteisen ruuan lisäämistä. Tämä on tärkeä tieto ja osoittaa, että alueen kunnissa arvostetaan maistuvaa ja monipuolista sekaruokavaliota. Ilmastokoordinaattoreina haluaisimme kannustaa kaikkia lisäämään rohkeasti kasviksia ja kasvisproteiineja resepteihin lihan, kanan ja kalan lisäksi.

Tieliikenne on kaikissa alueemme kunnissa isoimpien päästölähteiden joukossa. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi toivottiin kimppakyytien lisäämistä ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantamista. Tavoitteenamme on ottautua kimppakyytisovelluksiin SISU-hankkeessa ja saada koottua kaikkien SavoGrown alueen kuntien kimppakyytikuviot samaan paikkaan. Toivottavasti kuntalaiset innostuvat käyttämään kimppakyytejä, jotta saadaan systeemi toimimaan. Väylien kunnossapitoa, valaistusta ja korjausta koskevat toiveet välitetään eteenpäin kunnissa.

Vastauksissa tuli esiin sekä suhteellisen helposti toteutettavia toimia että enemmän resursseja vaativia toimenpiteitä. Kuntien rakennuskannan energiatehokkuuteen, julkisen liikenteen lisäämiseen, sähkölataus- ja biokaasuntankkausmahdollisuuksiin sekä julkisten hankintojen ympäristövaikutuksiin liittyy suuria päästövähennysmahdollisuuksia, mutta toimet myös vaativat suhteellisen isoja investointeja ja siksi niitä pohditaan tarkasti ilmastosuunnitelmatyössä. Toivomme tietenkin, että kuntapäätöksenteossa halutaan nähdä ilmastotyö mahdollisuutena.

”Toivottavasti ilmastotoimet saadaan pysyväksi osaksi kunnan päätöksentekoa, eikä tavoitteet jää vain hankkeen vastuulle. ”

Erään vastaajan toive

Nykytilanteessa puolet vastaajista kertoo ilmastotoimien toteuttamisen vaativan vaivannäköä tai olevan mahdotonta. Kuntien ilmastotyössä on siis keskeistä pyrkiä tekemään ilmasto- ja ympäristöystävällinen elämä kuntalaisille helpoksi ja houkuttelevaksi. Arjen toimia voitaisiin vastausten perusteella helpottaa muun muassa luomalla uusia kestäviä palveluita ja lisäämällä tietoa. Kyselyvastauksissa esitettyjä konkreettisia ideoita kuntalaisten ilmastomyönteisen toiminnan tukemiseksi ovat muun muassa roskakorien ja lajittelupisteiden lisääminen, julkisten tilojen kierrätyksen parantaminen, jäteasemien aukioloaikojen pidentäminen sekä lähiliikuntakohteiden kehittäminen.

Tällä hetkellä kirjastot lainaavat kirjojen lisäksi erilaisia tarvikkeita ja välineitä, mutta muuten yhteiskäyttöpalveluista on toistaiseksi aika vähän esimerkkejä ja yhteiskäyttöratkaisuihin suhtauduttiin hieman varauksella. Tässä olisikin hyvä sauma alueen yhdistyksille ja yrityksille kehittää laajempia laina- ja vuokrauspalveluita.

Yhteenvetona tuloksista voisi todeta, että ilmastosuunnittelussa on keskeistä pyrkiä kuntien toiminnan kautta parantamaan kuntalaisten ja kunnissa toimivien ympäristötietoisuutta ja mahdollisuuksia ilmastoystävällisiin valintoihin sekä kannustaa ja tiedottaa ilmastotyöstä. Lisäksi haluamme korostaa, että ilmastotoimien kautta on tarkoituksena paitsi hillitä ilmastonmuutosta, myös tukea kuntien elinvoimaa ja luoda positiivista näkyvyyttä alueelle.

”Muutos pitäisi kääntää voimavaraksi niin, että maaseudun perinteisiä taitoja ja tietoja hyödynnetään ja päivitetään nykyaikaan.”

Vastaajan kiteytys

Kehitysyhtiö SavoGrown ilmastokysely oli auki syys-lokakuussa ja siihen vastasi 365 kuntalaista, mökkiläistä, kunnissa työskentelevää tai vieraillutta ihmistä. Kiitokset kaikille vastaajille. Kekkilän kotikompostorin arvonnassa voitto osui Keiteleelle.

Tuloksiin voi tutustua perusteellisemmin alta löytyvän linkin takaa koko SavoGrown tuloskoosteessa ja kuntakohtaisissa katsauksissa.

Ilmastosuunnitteluterveisin SavoGrown ilmastokoordinaattorit Elli ja Anssi

SavoGrown ilmastokysely: Ilmastonmuutoksen hillintä on tärkeää

Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kuntalaisille tehdyn ilmastokyselyn mukaan kunnilta toivotaan esimerkkinä olemista, ekotekojen …

Lue lisää kuntakohtaisista tuloksista

Kysy lisää!