Siirry sisältöön

SavoGrown ilmastotyön ajankohtaiskatsaus

SavoGrown ilmastotyön ajankohtaiskatsaus

Julkaistu: 11.1.2024

Hyvää alkanutta vuotta SavoGrown ilmastotyön parista!

SISU-hankkeen tavoitteena on saada aikaan jokaiseen kuntaan oma ilmastosuunnitelmansa ja suunnitella, sopia ja pohtia, miten päästöjä vähentävien toimien toteuttaminen tapahtuu. Lisäksi tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä isoista ja pienistä teoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. On jälleen aika kertoa, miten SavoGrown alueella on hankkeessa edetty.

Ilmastokyselystä saadut tulokset luovat pohjaa sille, millaisia toimia kunkin kunnan ilmastosuunnitelmaan valitaan ja mitä asioita painotetaan. Vastauksista välittynyt kiinnostus monipuolisia ilmastotoimia kohtaan kannustaa kuntia kunnianhimoisiin ilmastosuunnitelmiin. Vastausten esiin nostama huoli kuntaresurssien riittävyydestä ohjaa pohtimaan kustannustehokkaita päästövähennyskeinoja ja miettimään ilmastotoimien kustannussäästömahdollisuuksia, joita esimerkiksi energiansäästöstä tai materiaalien tehokkaammasta hyödyntämisestä voidaan saada. Lisäksi alueellamme on suunnitteilla useita biotalouteen ja uusiutuvaan energiaan liittyviä hankkeita, jotka ovat tärkeitä myös ilmastonäkökulmasta.  

Ilmastosuunnitelmien tekeminen etenee niin, että kuntien työryhmät pohtivat, millaiset tavoitteet kunnan päästövähennyksille voidaan asettaa ja sopivat, millä keinoilla tavoitteisiin pyritään. Kuntakohtaisia ilmastosuunnitelmia hiotaan lopulliseen muotoonsa kuntalaisten kanssa käytävien keskustelujen ja kommenttien perusteella. Luvassa on keskusteluja vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuustojen kanssa, sidosryhmätyöpajoja, esittelyjä ja kyselymahdollisuuksia valtuustoissa sekä kuntalaistilaisuuksia. Ilmastosuunnitelmat valmistuvat syksyyn mennessä ja ne on tarkoituksena saada hyväksyttyä kunnissa vuoden lopussa.

SISU-hankkeen vahvuus on sen laajuus. Hankkeessa on mukana 15 kuntaa Pohjois-Savosta, mikä mahdollistaa monipuolisen maakunnallisen yhteistyön. SISU-tiimi suunnittelee parhaillaan erilaisia ilmastoteemaisia koulutuksia kuntien eri toimialoille ja selvittelee mahdollisuuksia kuntien yhteiseen ilmastotoimien seurantatyökaluun. Luvassa on myös kuntien ilmastotoimijuutta vahvistava tilaisuus kuntapäättäjille sekä koulutusta kuntien hankintojen ympäristövaikutusten arvioinnista. Keväälle ja alkukesälle ollaan ideoimassa tapahtumia niin energiansäästövinkkeihin, kierrätykseen, kevätseurantaan kuin ilmastoteemaiseen lukemiseenkin liittyen.

Kannattaa pysyä kuulolla!

Talviterveisin ilmastokoordinaattori Elli

Päivä on jo pidentynyt ja pitenee koko ajan. Lähimetsät kutsuvat tutkimaan talvista luontoa ja hiihtoladut sivakoimaan kauniisiin maisemiin.