Osa 2: Kuntakohtaiset työpajat Tervon Yritystalolla, osoite: Lohitie 701, Tervo.

Enimmäinen osa, verkkoluento järjestetään 10.2.

Kohderyhmä: 

Pohjois-Savon kuntien kunnanjohtajat, eri toimialueiden johtajat, hyvinvointikoordinaattorit ja HYTE-yhdyshenkilöt, viranhaltijat, päätösten valmistelijat, luottamushenkilöt sekä muut vaikutusten ennakkoarvioinnista kiinnostuneet kuntien ja hyvinvointialueen työntekijät ja aluevaaleissa valitut.

Kutsumme teidät 16.2.2022 Savogrown kuntien yhteiseen työpajaan.

Taustaa:

Kunta- ja aluehallinnossa tehtävät päätökset ovat usein mittavia ja laajoja. Päätösvalmistelussa on hyvä huomioida erilaiset vaihtoehdot, jotka tuovat lisänäkemystä päätöksenteon tueksi.

Vaikutusten ennakkoarviointi on osa hyvää ja informatiivista asioiden valmistelua, jossa huomioidaan monipuolisesti asioiden erilaisia vaikutuksia. Päätöksentekoprosessin eri vaiheissa voidaan hyödyntää ja arvioida päätösten vaikutuksia eri näkökulmista.

Kuntaliitto on tehnyt kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja valmistelijoille sekä soveltuvin osin kuntien liikelaitoksille tarkoitetun suosituksen vaikutusten arvioinnista. Tarkemmin näihin voi tutustua seuraavien linkkien kautta Kuntaliiton suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista ja Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Järjestämme Pohjois-Savon kuntien toiveesta vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa työpajan seuraavasti.

Luennon tallenne:

Luento (koulutuksen osa 1) tallennetaan ja se on nähtävillä verkossa kahden viikon ajan sivulla: https://www.psshp.fi/web/hyte/suunta Suosittelemme vahvasti luennon katsomista ennen työpajaa.

Ennakkomateriaali:

Luentoa ja työpajaa ennen voit halutessasi tutustua aiheeseen EVA-verkkokoulutuksessa (maksuton): https://verkkokoulut.thl.fi/course/view.php?id=74

Työpajat: 

SavoGrown kuntien yhteinen työpaja 16.2.2022 klo 17.00 – 20.00, Tervon Yritystalo

Ilmoittautuminen luennolle ja työpajoihin: 9.2.2022 mennessä https://q.surveypal.com/EVA-ilmoittautuminen

Tilaisuuksien järjestäjät: 

Tilaisuudet on suunniteltu yhteistyössä Pohjois-Savon kuntien hyte-yhdyshenkilöiden, Ylä-Savon SOTE:n hyvinvointikoordinaattorin, Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon (OSPA) -hankkeen, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n Mukana -Tulevaisuuden osallisuusmallit -2025 -hankkeen, Itä-Suomen aluehallintoviraston, Kuntaliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden ja Pohjois-Savon HYTE-tiimin kanssa.

Lisätietoja: Säde Rytkönen, sade.rytkonen(at)kuh.fi, p. 0447 176 370

Mukana hanketta rahoittaa Kehittämisyhdistys Mansikka