Biotalouden tiedotushanke Biokipinä lisää alueen toimijoiden tietämystä eri biotalouden osa-alueiden mahdollisuuksista.

Hanke aktivoi ja saattaa alulle biotalouden toimintaohjelmien laadintatyötä alueella. Hankkeessa etsitään ja tunnistetaan alueellisiin toimintaohjelmiin painotuksia, jotka perustuvat alueellisiin resursseihin ja olemassa oleviin yrityksiin. Lisäksi hanke aktivoi alueellista sekä alueiden välistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Ydin tietämyksen jakamisessa on monipuolinen viestintäkanavien hyödyntäminen sekä erilaiset verkostoitumistapahtumat ja -tilaisuudet. Lisäksi hankkeessa toteutetaan yrityskäyntejä alueella ja alueen ulkopuolella biotalouden ymmärryksen lisäämiseksi sekä hyvien käytäntöjen jakamiseksi.

Keskeiset hankkeen teemat ovat älykäs sopeutuminen ja kestävä hiilenkierto.

Hanke toteutetaan tiedotushankkeena kahden toimintaryhmän alueella. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, Leppävirran kunta ja Varkaus. Hankkeen rahoittaa Mansikka ry.